cyt.adela

165 tekstów – auto­rem jest cyt.ade­la.

Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia w dru­giej is­to­cie, znak to pew­ny, że al­bo nig­dy sen­su nie zna­lazłeś, al­bo go za­gubiłeś.

Amelia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 listopada 2018, 20:51

Bi­lans ujem­ny: dwa półgłówki to je­den ćwierćgłówek.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 listopada 2018, 20:43

(K)łódka

Wy­bieram się spać
ból rozkłada mnie na łopatki
bab­ka z piasku
przypływ

Sy­zyfo­wa pra­ca przep­ra­wić się przez Styx do Lete(?)
mój (obol)ały język trzy­mam na kłódkę pod podniebieniem

śmierć nęci za­pachem kwiatów
po nit­ce do kłębka do kłączy do korzeni
i wizją wiecz(or)ne­go odpoczynku. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 listopada 2018, 21:02

Puszczanie dłoni z dymem

Przechadzam się spać
zat­rzy­muję się na papierosa
modlę się do Mat­ki Boskiej
o rym częstochowski. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 października 2018, 22:38

Zmierzch(nic)a

Idę spać
lecę do światła

po­rywam się z poezją na strzępy

złóż główkę na moim łonie Abrahama. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 października 2018, 23:28

Sieję, zamieć

Idę spać, a idę porą wczesnojesienną
pal­ce zgrabiałe
haczą o pępek świata
w brzuchu si­kora bogatka
wypchana. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2018, 21:22

Poezja życia

Poeta jest świat
dom. 

dziennik • 28 września 2018, 09:10

Życie po­za życiem: fejsbóg.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 września 2018, 18:58

Croquella

Wstać już
żeby cały dzień przes­tać w ok­nie życia

pat­rząc to w przeszłość
to w przyszłość
na te­raz (to wy­daje się nie do zrobienia)

wstać już
tak oddana
a po­zos­ta­wiona na parapecie
zda­na na 
jak ko­mu zawieje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 września 2018, 06:03

Jutro będzie futro

Idę spać
idę po trupach
zim­no mi w stopy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 września 2018, 19:08
cyt.adela

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 16:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia [...]

dzisiaj, 10:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st Życie po­za życiem: fej­sbóg. Ame­lia

11 listopada 2018, 11:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie wys­tar­czy kochać, trze­ba [...]

11 listopada 2018, 11:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie wys­tar­czy kochać, trze­ba [...]

11 listopada 2018, 11:31zofija sko­men­to­wał tek­st (K)łódka

11 listopada 2018, 11:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie wys­tar­czy kochać, trze­ba [...]

11 listopada 2018, 10:28cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Od biedy leczo­ny

11 listopada 2018, 10:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Od biedy leczo­ny

11 listopada 2018, 09:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Od biedy leczo­ny

11 listopada 2018, 09:02cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Od biedy leczo­ny